Főoldal Gyakorlati teológia

Alkategóriák

Összesen 2 találat
Megnevezés
Himnológia
Liturgika

Könyvek

Összesen 29 találat
Szerző és cím
A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem nyolcosztályú népiskoláinak tanításterve. Győr 1
Ágost. hitv. evang. keresztyén vallásoktatás a középfokú iskolákban. Sopron 1912.
Böjti meditációk. Szerk. Galambos Ádám. Budapest 2014.
Konfirmációi káté. 9. kiadás. Budapest 1982.
Utasítás a vallásosságnak és az evangélikus öntudatnak az állami tanterv keretében az evang
Útmutatás a vallásosságnak és az evangélikus öntudatnak ... ápolására az állami tanterv k
Útmutatás a vallásosságnak és az evangélikus öntudatnak a Magyarhoni Egyetemes Evangélikus E
Ács Mihály: Arany lancz... Lőcse 1696. - RMK I. 1489 (OSZK)
Ács Mihály: Boldog halal szekere... Strassburg 1702. - RMK I. 1662 (OSZK)
Bartha István-Németh Zoltán-Ócsai Zoltán: Böjti meditációk. Szerk. Galambos Ádám. 2015.
Bonnyai Sándor: "Kezdetben nem így volt..." Bonnyai Sándor igehirdetései. Budapest 2015.
Csizmazia Sándor (szerk.): Kenyér minden napra. Áhítatoskönyv. Budapest 1987.
Foltin Brunó - Gáncs Péter: Élet - jel. Evangélikus konfirmandusok könyve. Budapest 1985.
Friedrich Lajos: A megáldott kút. Kecskemét 1942.
Gaudy László: A gyakorlati theologia vázlata. Budapest 1930.
Gaudy László: Evangélikus vallástanítási tanterv és utasítás. 2. kiad. Budapest 1944.
Grünvalszky Károly: Az evangélikus vallástanítás célja tárgyi szempontból. Budapest [1943.]
Hörk József: Katechetika vagyis vallástanitás-tan. Kézi könyvül a protestáns hittanhallgatók számára. Bu
Karner Károly: Időszerű hitvallás. Budapest 1989.
Luther, Martin: Doktor Luther Márton Kis Kátéja a gyülekezeti lelkészek és igehirdetők számára. Budapest 19
Luther, Martin: Nagy kátéja. 2. kiadás. Budapest 1944.
Margócsy József: Az evangyelmi keresztyén-vallás főbb vonásokban s egyház-történelmi keretben. Konfirmandusok
Ordass Lajos: A keresztfa tövében. Budapest 1989.
Ordass Lajos: Az imádkozásról. Imádkozóknak és imádkozni akaróknak szóló tanácsok. Budapest 1989.
Paulik János: A hitoktatás reformja. Nyíregyháza 1917.
Pröhle Henrik: Evangélikus szellem a népiskolai nevelésben. Sopron é. n.
Sántha Károly: Buzgóság könyve. 2. kiad. Budapest 1912.
Székács József: Imádságok és buzgólkodások. 3. kiad. Pest 1866.
Vető Lajos: A modern pszichoterápia főirányai (Freud, Adler, Jung). Sopron 1933.