Főoldal Tanulmányok Reuss András

Könyvek

Összesen 63 találat.
Szerző és cím
Reuss András: „Leben unter entgegengesetzten Vorzeichen - Begegnungen zwischen Anhören und Zurückweisen”. 19
Reuss András: A filozófia a 20. századi evangélikus teológiában Magyarországon. 2001.
Reuss András: A hagyomány teológiai értelmezése a reformációtól napjainkig. 2004.
Reuss András: A Követés Dietrich Bonhoeffer életművében. 1996.
Reuss András: A Luther-énekek teológiája. 2003.
Reuss András: A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának. 1999.
Reuss András: A megigazulás Pál apostol tanítása szerint. 2009.
Reuss András: A protestáns egyházak közös bizonyságtételének és úrvacsorai közösségének helyzete napj
Reuss András: A protestantizmus szerepe a humanista szellemű tudomány és oktatás kialakulásában. 1997.
Reuss András: A reformáció eredeti céljai és a katolikus megújulás a II. Vatikáni Zsinat után. 2004.
Reuss András: A református és evangélikus teológia különbségei. Rendszeres teológiai alapvetés. 2005.
Reuss András: A Szentírás közepe. 1992.
Reuss András: A társadalom keresztyén életvitelre térítése. Közélet és teológia kérdései (500 éve sz
Reuss András: A Transformed Society – a Different Jesus? 2003.
Reuss András: Átéltük. Adalékok az ökumenikus mozgalom és a magyarországi egyházak kapcsolatának történ
Reuss András: Az egyetlen vagy az egyik. A megigazulás mint az egyházi tanítás és gyakorlat elengedhetetlen k
Reuss András: Az egyházépítő Luther. Néhány 1523-ban keletkezett írása alapján. 2009.
Reuss András: Az evangéliumi szabadság lutheri, bibliai értelmezése. 1996.
Reuss András: Az ismeretlen és aktuális Philipp Melanchthon (1497-1560). 1997.
Reuss András: Balikó Zoltán, Scholz László, Urbán Ernő. 2009.
Reuss András: Berggrav oslói püspök teológiájának fő vonásai a norvég egyházi harcban. 2007.
Reuss András: Bizonyságtétel az egységesülő Európában. 2002.
Reuss András: Bűn – bűnbocsánat – új kezdet. 1999.
Reuss András: Die Bedeutung der gesellschaftlichen Realität für die Theologie Erster Kongress des Südostmittele
Reuss András: Die Kirchen in Ungarn im Jahre 1990.
Reuss András: Die theologische Prägung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Ungarn Perspektiven, Mängel und Au
Reuss András: Egyházak a szociális igazságosságért – lehetőségek, kérdések, tanulságok. 2008.
Reuss András: Észrevételek az új liturgiáról – gyülekezeti kipróbálása idején. 2004.
Reuss András: Etika kérügma nélkül? 2006.
Reuss András: Evangélikus identitás ma és holnap. 1994.
Reuss András: Evolucionizmus – kreacionizmus és az etikai következmények. 2005.
Reuss András: Három megjelent mű, és egy negyedik, aminek meg kell jelennie. 2005.
Reuss András: Hatalom az egyházban. 1997.
Reuss András: Házasság, család, szexualitás. 2005.
Reuss András: Hogyan lehetséges egyház? Evangélikus felfogás az egyházról. 2002.
Reuss András: Identitás és tolerancia. 2013.
Reuss András: Isten istensége és a krisztusi megváltás ereje. 2006.
Reuss András: Keresztyénség és társadalom. 2000.
Reuss András: Kiátkozás? 2000.
Reuss András: Kontextuális teológia kell. 1997.
Reuss András: Lutheranism in Hungary in the Aftermath of Communism. 1994.
Reuss András: Lutherische Identität zwischen Reformierten und römischen Katholiken. 2005.
Reuss András: Mária a mai evangélikus teológiában. 2012.
Reuss András: Missziós munka, prozelitizmus, szekták. 2007.
Reuss András: Multiethnizität und Multikulturalität im mittleren, östlichen und südöstlichen Europa. Gemeinsa
Reuss András: Naivitás és bátorság, okosság és kereszt. 2009.
Reuss András: Nem akarunk magángyónást. 1990.
Reuss András: Non vi, sed verbo. Hierarchia, kollegialitás, szolidaritás – evangélikus tapasztalatok. 2002.
Reuss András: Péteri szolgálat a harmadik évezredben. Evangélikus-lutheránus megfontolások. 2008.
Reuss András: Pluralizmus társadalomban és egyházban. 1996.
Reuss András: Régi viták felizzó parazsa. Néhány szempont Jézus halálának értelmezéséhez. 2011.
Reuss András: Rudolf Bultmann – az igehirdető. 2008.
Reuss András: Tanítás. 2012.
Reuss András: Tanulmányozzuk a római katolikus – evangélikus közös nyilatkozatot a megigazulásról! 2000.
Reuss András: Társadalom és teológia kölcsönhatása ma. 1999.
Reuss András: Teológia a hit és a tudomány feszültségében. 1992.
Reuss András: Teológiai képzésünk gondjai és távlatai. 2005.
Reuss András: Tradition in der lutherischen Kirche. 2004.
Reuss András: Urbán Ernő, a teológus. 1992.
Reuss András: Vajta Vilmos (1918-1998). Emigráció és haza a teológus életében. 2010.
Reuss András: Vezérfonal. Fekete Károly: A Barmeni Teológiai Nyilatkozat. 2010.
Reuss András: Vitázva a társadalommal és egymással. A keresztyének és a politika. 2002.
Reuss András: Zur neueren Entwicklung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Ungarn. 1999.