Főoldal A magyarországi evangélikussággal kapcsolatos egyéb dokumentumok

Könyvek

Összesen 19 találat.
Szerző és cím
A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság alapszabályai. Budapest 1883.
Evangélikusok vagyunk, evangélikusok lehetünk
Farkasréti Ökumenikus Esték 1980-2012.
Hafó-könyv. Szerk. Ecsedi Zsuzsa. Budapest 2017.
Luther Márton emlékezete. A lutheri reformáció emlékei Magyarországon a XVI-XVII. századból.
Farkas Zoltán: Vargabötű. Regény. Budapest 1942.
Galambos Ádám: Szakrális. 2013.
Galambos Ádám (szerk.): Bach közelében. Vallomások a 330 éve született zeneszerzőről. Magyarországi Evangélikus Egy
Gyarmathy Irén: Tedd rám a kezed! Budapest 1980.
Harmati Béla László: Az Egyház sziklája. Adalékok a festett hitvallás tematikájához. Budapest 2021.
Jillyné Mássik Mária - Mészáros Kornélia - Tegzes Béla - Tóth Beáta (szerk.): „Nem maradok el Tőled, sem el nem hagylak Téged.” Köszöntő kötet Herzog Csaba tiszteletér
Kapi Béla: Senki fia. Regény. Budapest 2022.
Kierkegaard, Soren Aabye : Önvizsgálat. Ajánlva a kortársaknak. Ford. Szeberényi Lajos Zsigmond. Békéscsaba 1929.
Kutas Kálmán: Egy emberélet. Költemények. Budapest 1985.
Masznyik Endre: A halotthamvasztásról egészségi, gazdasági és különösen zsidó s keresztyén vallási szemp
Sántha György: Hit - remény - szeretet. Válogatás biblikus-vallásos költeményeiből. Budapest 1988.
Veöreös Imre: A középpont felől. Budapest 1988
Vető Lajos: Tapasztalati valláslélektan. Budapest 1966.
Zászkaliczky Zsuzsanna: Elhívástörténetek a képzőművészetben. Budapest 2015.